Nieuws

 • Verklaring van de VVD raadsvergadering 25 januari

  26 januari − Onze (stem)verklaring: We zijn in een situatie beland dat er door verschillende voorvallen een breuk in het vertrouwen is ontstaan, tussen een grote meerderheid van de gemeenteraad en de burgemeester. Dit heeft geresulteerd in een interpellatiedebat, wat heeft geleid tot een motie “vertrouwensbreuk” op 28 september 2022. Naar aanleiding hiervan heeft de CvdK aan mevr. Geke Faber gevraagd om een tweetal zaken te onderzoeken. Hoe heeft het zover kunnen komen dat het tot een interpellatiedebat heeft geleid en kan het vertrouwen hersteld worden. Dit heeft geresulteerd in een rapport wat erg algemeen is omdat het de vertrouwelijkheid raakt. Daarom heeft de gemeenteraad verzocht om een aanvullend gesprek voor een nadere toelichting op het rapport, maar ook de gelegenheid te hebben om met elkaar in gesprek te gaan over de ontstane situatie. Dit gesprek vond plaats in een vertrouwelijke sfeer. Dit heeft ons inziens niet geresulteerd in een hersteld vertrouwen. Vervolgens liggen er nu twee opties voor: 1) Huidige status quo voortzetten met alle risico’s van dien. 2) Of we maken de moeilijke beslissing om het vertrouwen definitief op te zeggen. Gelet op de grote uitdagingen waar wij nu voor staan, zoals bijvoorbeeld de invoering van de omgevingswet, woningnood en project haven, is een goed functionerend, betrouwbaar en daadkrachtig gemeentebestuur onontbeerlijk. Overwegende de ontstane vertrouwensbreuk waarin wij ons nu bevinden, en niet denken dat dit te herstellen is, zien wij geen andere mogelijkheid om het vertrouwen definitief op te zeggen in onze burgemeester. De algehele fractie, alsook ons bestuur staan achter dit besluit. Lees verder

 • Fijne feestdagen!

  24 december − Wethouder, fractie & bestuur van de VVD wensen u fijne feestdagen! Lees verder

 • Meld je aan voor de VVD denktank!

  28 november − Meedenken & Meepraten over het beleid en de toekomst van Terschelling? Meld je aan voor de VVD denktank. De VVD denktank komt iedere maand bij elkaar en bereid de raadscommissie voor. Ook is er ruimte voor discussie over onderwerpen die niet geagendeerd zijn. Meer informatie of aanmelden ? Mail of bel Danny danny.ruige@terschelling.nl / 0629452767 Lees verder

 • Geke Faber voert nader onderzoek op Terschelling

  21 oktober − Geke Faber voert nader onderzoek op Terschelling. Naar aanleiding van de laatste vergadering van de gemeenteraad van Terschelling op 28 september jl. heeft overleg plaatsgevonden tussen de fractievoorzitters van de gemeenteraad en commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok. De commissaris van de Koning heeft zich breed laten informeren over het traject hoe te komen tot een toetsingskader inzake het evenementenbeleid op het eiland en de politieke context waarbinnen een en ander vorm heeft gekregen. Na een open discussie zijn de fractievoorzitters en de commissaris samen tot de conclusie gekomen dat het raadzaam is om nader te onderzoeken hoe het mogelijk is geweest dat de discussie over het toetsingskader zo’n politieke lading heeft gekregen. De fractievoorzitters en de commissaris van de Koning vinden het nodig om een externe gesprekken te laten voeren met politieke en ambtelijke betrokkenen om tot een totaalbeeld te kunnen komen. De commissaris van de Koning heeft mevrouw Geke Faber bereid gevonden deze gesprekken te voeren. Mevrouw Faber is voormalig burgemeester van Zaanstad en Zeewolde en ook was zij waarnemer in Den Helder en Wageningen. Tevens was zij staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en geruime tijd lid van de Provinciale Staten van Fryslân. Mevrouw Faber krijgt geen specifieke opdracht mee en zal rapporteren aan de commissaris van de Koning die de bevindingen vervolgens zal bespreken met de fractievoorzitters. Er is geen zicht op de einddatum van de rapportage. Het streven is er wel op gericht dit jaar tot een rapportage te komen. Gedurende de gesprekken zullen door de betrokkenen geen verdere mededelingen worden gedaan. Lees verder

 • Vertrouwensbreuk tussen gemeenteraad en burgemeester

  28 september − Er is een vertrouwensbreuk tussen de gemeenteraad van Terschelling en burgemeester Caroline van de Pol. Met een motie gaf de raad in grote meerderheid opdracht aan de griffier dat te melden aan de commissaris van de Koning. Lees verder

 • Coalitieakkoord vastgesteld.

  26 mei − Coalitieakkoord vastgesteld Lees verder

 • Coalitie plaatselijk Belang & VVD

  25 mei − De nieuwe coalitie presenteert vandaag hun coalitieakkoord. Het akkoord heeft de titel ‘koers naar de toekomst, Meedenken, meepraten, meedoen’. Tijdens de gemeenteraad vanavond moet het coalitieakkoord officieel vastgesteld worden. In het coalitieakkoord omschrijven de partijen hun ambities voor de komende vier jaar. Hier gaan ze de komende jaren, samen met inwoners en ondernemers, mee aan de slag. Lees verder

 • Uitslag Verkiezingen

  17 maart − We hebben onze 3 zetels weten te behouden! Dank voor uw stem! Lees verder

 • Politiek café 12 februari 2022

  10 februari − Nu de gemeenteraadsverkiezingen naderen houdt de VVD Terschelling een POLITIEK CAFE Lees verder

 • Definitieve kandidatenlijst!

  14 januari − Met gepaste trots presenteren wij de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. 1. Danny Ruige 2. Pim Werner 3. Taco Lugt 4. Jan Jongsma 5. Jan Smit 6. Maamke van Zwol 7. Hilda Lok 8. Robin Medemblik 9. Rieme-Jan Tjittes 10. Floor Lagerweij 11. Piet Luidenga 12. Alexander Kuiper 13. Rients Terpstra 14. Nienke Terpstra 15. Gerrit-Jan Moes 16. Ally Wiegman-Faas 17. Jeltje Hoekstra-Sikkema Lees verder

 • Teun de Jong aangedragen als nieuwe griffier

  14 januari − Teun de Jong wordt aangedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad van Terschelling. Dit heeft de selectiecommissie besloten op vrijdag 17 december nadat er meerdere gesprekken met verschillende kandidaten gevoerd zijn. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 januari het doorslaggevende besluit. Teun de Jong is nu nog raadsgriffier van gemeente Dantumadiel. Teun de Jong is de opvolger van Janny Hofman die per 1 januari 2022 plaatsvervangend griffier is in de gemeente de Fryske Marren. Lees verder

 • Fijne Kerstdagen!

  24 december − Fijne kerstdagen! Lees verder

 • Opgespoten pondkoek voor alle leden!

  23 december − Vandaag hebben fractie & bestuursleden weer opgespoten pondkoek langs gebracht bij de leden van de VVD Terschelling. Volgende keer ook een lekker stuk opgespoten pondkoek? Word lid! Via onderstaande link kan je lid worden van de gezelligste politieke partij van Terschelling! https://www.vvd.nl/word-lid/ Lees verder

 • Schriftelijke vragen PvdA & VVD

  09 december − Schriftelijke vragen over mondkapjes. Lees verder

 • Raadscommissie 1 december 2021

  03 december − Raadscommissie 1 december Lees verder

 • Vaartocht gemeenteraad met museumreddingboot ‘Brandaris’

  17 september − Maandag 13 september was de gemeenteraad te gast op de voormalige reddingboot ‘brandaris’ van stichting museumreddingboot Terschelling. Lees verder

 • VVD-motie over tijdelijke huisvesting op het industrieterrein

  08 juli − De gemeenteraadsfractie van de VVD op Terschelling heeft woensdagavond in de raadsvergadering een motie ingediend om een pilot te starten die het mogelijk maakt om zo spoedig mogelijk tijdelijke huisvesting te realiseren op het industrieterrein op West. Ook de fracties van het CDA, Samen Terschelling en Plaatselijk Belang sloten zich aan bij het VVD-initiatief, en na een tekstuele aanpassing ook coalitiegenoot PvdA. De VVD motiveerde haar initiatief door te stellen dat er een schreeuwend tekort is aan huisvesting op Terschelling en dat daardoor ondernemers hierdoor geen of onvoldoende (seizoens)personeel kunnen aantrekken. Het college van B&W werd in de aangenomen motie opgeroepen om een (tijdelijke) ontheffing te verlenen die het mogelijk maakt om op het industrieterrein tijdelijke huisvesting toe te staan als aan alle eisen van het bouwbesluit wordt voldaan. Wethouder Haringa erkende de urgentie, maar merkte ook op dat er nogal wat haken en ogen aan de eventuele uitvoerbaarheid van de motie zitten. Lees verder

 • VVD-amendement over resultaat jaarrekening

  10 juni − WEST-TERSCHELLING – Op initiatief van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Terschelling heeft dezelfde raad woensdagavond bij de bespreking van de jaarrekening 2020 besloten het positieve saldo, om precies te zijn 534.000 euro, te verdelen. Hiervan wordt namelijk 224.000 euro ondergebracht in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Wonen. De VVD heeft namelijk de voorkeur om de bestemmingsreserve Wonen te gebruiken voor het werven van gronden om woningbouw op het eiland te realiseren. Het resterende saldo van 310.000 euro wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Alle fracties in de gemeenteraad konden zich vinden in dit amendement. Lees verder

 • Commisievergadering 16-03-2021

  18 maart − Commisievergadering 16-03-2021 Lees verder

 • Raadsvergadering 10-03-21

  11 maart − Raadsvergadering 10-03-21 Lees verder