Bijdrage VVD aanvraag Cup Compost tot vergroten van het bouwperceel met 750 m2 (commissievergadering 13-12)

Bijdrage VVD aanvraag Cup Compost tot vergroten van het bouwperceel met 750 m2 (commissievergadering 13-12) We hebben er lang op moeten wachten, het speelt al twaalf jaar en het is fijn dat we nu vooruit kunnen en dat er in ieder geval een eerste stap is gezet naar een constructieve oplossing. Het heeft naar onze mening lang geduurd naar aanleiding van de aanvraag die er destijds door de advocaat is ingediend. En dat die termijn is overschreven dat vindt de VVD een kwalijke zaak we vragen ons af of dit niet eerder had gekund? Desalniettemin vinden wij dit deze pilot een positief verhaal in zo verre dat CupCompost schoorvoetend akkoord is gegaan met de voorwaarden.

Bijdrage VVD aanvraag Cup Compost tot vergroten van het bouwperceel met 750 m2 (commissievergadering 13-12)

We hebben er lang op moeten wachten, het speelt al twaalf jaar en het is fijn dat we nu vooruit kunnen en dat er in ieder geval een eerste stap is gezet naar een constructieve oplossing.
Het heeft naar onze mening lang geduurd naar aanleiding van de aanvraag die er destijds door de advocaat is ingediend. En dat die termijn is overschreven dat vindt de VVD een kwalijke zaak we vragen ons af of dit niet eerder had gekund?
Desalniettemin vinden wij dit deze pilot een positief verhaal in zo verre dat CupCompost schoorvoetend akkoord is gegaan met de voorwaarden.
We hadden nog een vraag bij de voorwaarden voor deze pilot.
Bij punt vijf wordt het activiteiten besluit aangehaald dat kennelijk voorziet in maximaal 600 m3 compost per ronde in reactie van Cup Compost geven ze aan
Dat het functioneren onder het activiteiten besluit overbodig is.
Aangezien deze regel voor het functioneren van deze onderneming van groot belang is vraag ik (Danny Ruige) om een toelichting hierop.