VVD Werkbezoek op Terschelling

VVD Tweede Kamerlid (en kandidaat) Aukje de Vries is samen met Kamerlid Betty de Boer en enkele medewerkers tijdens de campagne op Terschelling geweest voor een werkbezoek.

De dames zijn niet onbekend op Terschelling. Al menigmaal hebben zij zich op het eiland tijdens werkbezoeken laten informeren over zaken die de VVD in Den Haag vervolgens op kon pakken in de Tweede Kamer. Al enkele malen heeft dat geleid tot aangenomen moties, dus absoluut waardevol voor Terschelling deze contacten met onze Tweede Kamerleden!

Ook nu kan de VVD terugkijken op een geslaagd werkbezoek. Aukje en Betty gingen samen met de lokale VVD’ers in gesprek met eilanders en ondernemers. Er werd een bezoek gebracht aan enkele bedrijven, onder andere Camping de Appelhof en de dag werd afgesloten met een politiek café in West-Terschelling.

Onder andere is er gesproken over horeca, recreatie/toerisme, preventiebeleid, Flexwet, huisvesting, bereikbaarheid, vervoer en regelgeving ondernemers.

De Flexwet werkt erg nadelig uit voor de eilander ondernemers. Vaak is er sprake van seizoenswerk en trouwe krachten kunnen na verloop van tijd niet meer aangenomen worden voor een nieuw seizoen. Een situatie waar de VVD absoluut wat aan wil veranderen.

Verder hebben we op het eiland veel last van landelijke regelgeving rond huisvesting. Dit maakt het voor een bepaalde groep eilanders bijna onmogelijk om aan een geschikte woning te komen of om personeel te huisvesten. De VVD heeft dit probleem goed in beeld en zal er alles aan doen om met oplossingen te komen.

Tenslotte is rond het vervoer natuurlijk veel geregeld in de concessie, behalve vracht en autovervoer. Eilanders worden echter geconfronteerd met het feit dat vracht en autovervoer hen vaak voor hoge kosten stelt. Niet te wijten aan de vervoerder, maar wel vreemd in een land waar infrastructuur zo belangrijk is, evenals gelijke behandeling en gelijke rechten. De boot is onze infrastructuur en het zou goed zijn dat Den Haag begrijpt dat wij niet geconfronteerd willen worden met hogere kosten voor vracht en auto’s dan elders in Nederland. Waarom zorgt Den Haag wel voor financiering van wegen elders in Nederland, maar niet voor de “weg” naar Terschelling? Een lastig verhaal, maar het is fijn dat Aukje en Betty hier aandacht aan willen besteden.

Zij hebben het bezoek en alles wat besproken is als goede input ervaren om mee aan de slag te gaan de komende tijd.

En mooi nieuws: 4 VVD leden erbij op Terschelling!