Skatebaan een feit

Skatebaan Terschelling een feit! Donderdag 1 juni opende wethouder Jeltje Hoekstra de nieuwe skatebaan in Midsland. In december 2014 stonden 2 jongeren, René de Boer en Sil Christiaansen, in het gemeentehuis met het verzoek om een gesprek met de wethouder. De vraag was "wanneer de beloofde skatebaan er eindelijk eens kwam".

Skatebaan Terschelling een feit!

Donderdag 1 juni opende wethouder Jeltje Hoekstra de nieuwe skatebaan in Midsland. In december 2014 stonden 2 jongeren, René de Boer en Sil Christiaansen, in het gemeentehuis met het verzoek om een gesprek met de wethouder. De vraag was "wanneer de beloofde skatebaan er eindelijk eens kwam"..

Wethouder Hoekstra begreep dat het ging om een besluit tijdens een jeugdparlement van enkele jaren daarvoor. Er zou een bedrag van €1.000,- beschikbaar komen voor een skatebaan.

Uiteraard bij lange na niet genoeg voor de realisatie, maar wel een prachtige voorziening voor jongeren.

De wethouder ging er mee aan de slag en na een lange weg, van beschikbaar krijgen van het benodigde budget tot het vinden van een geschikte locatie en het maken van afspraken met de buurt is het gelukt om het initiatief voor elkaar te krijgen.

De jongeren hebben zelf actief meegedaan in het hele proces en met medewerking van SJT, Wim Bakker, buurtcoach André van Foeken, Sportclub Terschelling en de buurt is er besloten de skatebaan te realiseren bij het Sportcomplex te Midsland. Volgens de jongeren moest de baan namelijk in Midsland komen vanwege de centrale ligging. Hierdoor kan de baan gemakkelijker door alle kinderen van Terschelling gebruikt worden. Ook bij de aanleg zijn de jongeren en hun ouders nauw betrokken geweest en is er door zelfwerkzaamheid bespaard op de kosten. De rest is gefinancierd door de gemeente en een subsidie van de provincie.

Een bord met afspraken werd onthuld door Wethouder Hoekstra samen met een buurtbewoner en de jongeren konden eindelijk aan het skaten en fietsen op een daarvoor geschikte baan.