Politiek spreekuur


De fractie van de VVD nodigt u uit voor het


Politiek spreekuur.


Op Maandag 6 november om 19:30 uur in hotel Oepkes.


We willen graag met u van gedachten wisselen over de komende commissievergadering van 7 november en wat verder ter tafel komt. 


Meer informatie over de commissievergadering van 7 november kunt u vinden op www.terschelling.nl