Werkbezoek Jan Huitema aan Terschelling!

Afgelopen vrijdag bezocht Jan Huitema, Europarlementariër VVD, op uitnodiging van VVD Terschelling het eiland. Bij een politiek café in de Vijfpoort heeft Jan , met in portefeuille land- en tuinbouw, milieu, natuur, voedsel, visserij en begroting, de ruim opgekomen eilanders bijgepraat over zijn activiteiten in Brussel. Veel activiteiten hebben een directe link met belangen van Terschelling.

In een vlammend betoog vertelde Jan hoe zijn ervaringen als jonge boer hem dreven om zich richting Brussel te begeven. Het feit dat er al jaren geen Nederlander als direct lid in de landbouwcommissie zat was voor hem een motivatie om er voor te zorgen dat hij daar terecht kwam. Veel regels in Nederland zijn een direct gevolg van besluitvorming in Brussel. En veel van die regels zijn afkomstig vanuit erg verouderd beleid. Hij wil veel meer ruimte voor innovatieve, nieuwe inzichten om landbouw, visserij en duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. En dat werkt. Zo heeft hij bekrachtigd gekregen door de landbouw- én milieucommissie om dierlijke mest te mogen gebruiken als vervanger van kunstmest. Dit kan een enorme reductie in het gebruik van kunstmest opleveren. Verder maakt Jan zich druk om het verbod op de pulsvisserij, een totaal verkeerd besluit in zijn ogen, en zoekt hij naar ruimte om toch verder te kunnen met de vernieuwing in de visserij. Ook het verminderen van de enorme regeldruk is iets waar hij zich sterk voor maakt. Eén van de oplossingen die hij richting het Terschellinger publiek aangaf is om via pilots bepaalde innovaties een kans te geven. Op die manier heb je wel een mogelijkheid om bepaalde regels tijdelijk te parkeren.

Huitema wees er overigens wel op dat Nederlandse, provinciale en lokale overheden vaak de neiging hebben om de regels van Europa met een eigen sausje te overgieten. Hij wees er op daar scherp op te blijven. Hij noemde als voorbeeld het Natura2000 beleid, waarbij veel beknellende regels door lagere overheden zijn opgelegd, zonder dat dat daarmee de gewenste doelstellingen worden gehaald. Hij werkt daarom graag samen met Nederlandse, provinciale en lokale politici om er voor te zorgen dat er geen overmatige regeldruk ontstaat.

De Terschellinger aanwezigen kregen ruimschoots de tijd om met Huitema in gesprek te gaan en vele onderwerpen passeerden de revue. Over de ambities op het gebied van duurzaamheid gaf Huitema het advies vooral te blijven kijken naar het doel wat je wilt behalen en er voor op te passen dat je je niet teveel richt op één middel, zoals bijvoorbeeld zonne-energie. “En kijk daarbij vooral naar wat je in samenhang kunt doen, door als agrariërs samen te werken, maar ook door samen te werken met andere beheerders en overheid”, zo gaf hij aan.

Nadat Huitema een spervuur aan vragen vol passie had beantwoord werd op zijn verzoek of er nog een laatste vraag was gereageerd door een aanwezige eilander met “Nou nee, verders giet et eigenlijk best goed”. Met de lachers op zijn hand werd afgesloten met een voor de VVD traditioneel biertje met bitterballen.